ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

Προσφέρει υψηλότερα επίπεδα διπλωμάτων μέσα από ολοκληρωμένες διαβαθμισμένες εξετάσεις σε
• Ηλεκτρική Κιθάρα
• Ντραμς
• Μπάσο
• Φωνητική
• Μαθήματα Πιάνου

Υπάρχουν δύο είδη διπλωμάτων στη rockschool.
1. To Performance Diploma (Δίπλωμα Ερμηνείας) και
2. Το Teaching Diploma (Δίπλωμα Διδασκαλίας).

Κάθε ένα από αυτά τα διπλώματα έχει δύο τύπους σύμφωνα με το NQF( National Qualification Framework). To επίπεδο 4 που είναι ισότιμο με ένα πρωτοετές bachelor και το επίπεδο 6 που είναι ισότιμο με bachelor.

Οι ονομασίες των διπλωμάτων είναι:
• Diploma in Music Performance:DipRSL(Perf) at level 4
• Diploma in Music Performance:LRSL(Perf) at level 6
• Diploma in Music Teaching:DipRSL(Perf) at level 4
• Diploma in Music Teaching:LRSL(Perf) at level 6