Τι είναι το Rockschool

H Rockschool είναι η νο1 ροκ εξεταστική επιτροπή της Ευρώπης. Οι πιστοποιήσεις της καλύπτουν τα βασικά ροκ όργανα.
Η Rockschool έλαβε έγκριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ουαλία και Νότια Ιρλανδία από το 2002. Όλα τα πιστοποιητικά της Rockschool αναγνωρίζονται από το ACF από τα μέσα του 2010, το οποίο σημαίνει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις σπουδές τους με ένα αναγνωρισμένο πτυχίο από την Rockschool.
Μέσω της συνεργασίας μας με το Rockschool οι μαθητές μας θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν αγγλικά πτυχία και διπλώματα στην Ελλάδα.

Η συνεργασία μας με το Rockschool στόχο έχει να δώσει ένα παραπάνω εφόδιο και μια μεγαλύτερη προοπτική στις μουσικές σπουδές των μαθητών μας.
Τα Ωδεία υπάγονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, το οποίο πιστοποιεί τις σπουδές μόνο στα κλασικά όργανα (πιάνο, βιολί, κλασική κιθάρα, φλάουτο, κλαρινέτο, ανώτερα θεωρητικά και άλλα). Βέβαια τα πτυχία που παρέχει δεν έχουν διαβάθμιση. Αυτό σημαίνει ότι όλα είναι ισότιμα με το απολυτήριο λυκείου. Αυτό δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη καθώς τα πτυχία μουσικής είναι διαβαθμισμένα μέχρι και το επίπεδο του Master.
Στα σύγχρονα και παραδοσιακά όργανα δεν υπάρχει καμία αναγνώριση ή πιστοποίηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα ωδεία για να πιστοποιήσουν τις σπουδές των μαθητών τους να εκδίδουν απλώς βεβαιώσεις σπουδών.