ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ


ΌΡΓΑΝΑ

Προκαταρκτική: Είτε 40 λεπτά/εβδομάδα συνεχόμενα,
Είτε 60 λεπτά/εβδομάδα συνεχόμενα,
ή δύο 20λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες)
ή δύο 30λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες)

Κατωτέρα: Είτε 40 λεπτά/εβδομάδα συνεχόμενα,
Είτε 60 λεπτά/εβδομάδα συνεχόμενα,
ή δύο 20λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες)
ή δύο 30λεπτα (σε διαφορετικές ημέρες)

Μέση: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα
Ανωτέρα: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ:
ΑΡΜΟΝΙΑ: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα
ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα
ΦΟΥΓΚΑ: ανά εβδομάδα 60 λεπτά συνεχόμενα