ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όλοι οι σπουδαστές από την πρώτη κιόλας μέρα φοίτησης τους ωδείο εγγράφονται στις καρτέλες μαθητολογίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Από την γραμματεία του Ωδείου τους παραχωρείτε βιβλιάριο σπουδών όπου μέσα αναγράφονται αναλυτικά:
1. Ο αριθμός μαθητικού μητρώου του σπουδαστή.
2. Το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή στο εκάστοτε σχολικό έτος.
3. Οι βαθμολογίες του σε κάθε εξέταση.
4. Τα ποσά πληρωμής/μήνα στο ωδείο.
• Για την έκδοση του βιβλιαρίου υποχρεούται ο μαθητής να προσκομίσει μία ατομική του φωτογραφία στην γραμματεία του ωδείου (τύπου πάσο).
• Η έκδοση του βιβλιαρίου γίνεται εντός μίας εβδομάδας.
• Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν σε καλή κατάσταση το βιβλιάριο σπουδών τους. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου θα πρέπει να γίνετε αίτηση στην γραμματεία του ωδείου για την άμεση επανέκδοση του.
• Τέλος οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι ανά πάσα στιγμή τους ζητηθεί το βιβλιάριο σπουδών από το ωδείο να το προσκομίσουν στη διεύθυνση του ωδείου.