ΣΧΟΛΗ ΦΟΥΓΚΑΣ

fougkaΤο ειδικό μάθημα γίνετε αυστηρώς ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60’ λεπτά.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικού μαθήματος της φούγκας.
• Σολφέζ
• Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
• Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
• Αντίστιξη (1 έτος)
• Χορωδία
• Πρακτικό διδασκαλείο
• Ενορχήστρωση

Για την απόκτηση του πτυχίου της Φούγκας ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα φούγκας, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις. Το πτυχίο Φούγκας είναι αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

antistiksiΟ υποψήφιος σπουδαστής αντίστιξης θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ειδικού αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και να φοιτήσει στο τμήμα αντίστιξης για δύο έτη.
Το ειδικό μάθημα γίνετε αυστηρώς ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60’ λεπτά.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του ειδικού μαθήματος της αντίστιξης.

• Σολφέζ
• Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
• Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
• Αντίστιξη (1 έτος)
• Χορωδία
• Πρακτικό διδασκαλείο
• Οργανολογία

Για την απόκτηση του πτυχίου της Αντίστιξης ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα αντίστιξης, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις. Το πτυχίο Αντίστιξης είναι αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

armoniaΟ υποψήφιος σπουδαστής που θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα ειδικού αρμονίας, θα πρέπει να είναι από 12 ετών και άνω, να έχει τελειώσει τις τρεις τάξεις της θεωρίας και τα 3 πρώτα έτη σολφέζ. Επίσης θα πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις για το Ά έτος σπουδών (και να φοιτήσει για τρία έτη) ή εάν έχει τις γνώσεις για το Β΄ έτος σπουδών (και να φοιτήσει για δύο έτη). Η φοίτηση των μαθημάτων στο ειδικό αρμονίας είναι συνολικά 3 έτη.
Το ειδικό μάθημα γίνετε αυστηρώς ατομικά, μια φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του είναι 60’ λεπτά.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μια σειρά από μαθήματα τα οποία γίνονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια των σπουδών του μαθήματος ειδικού αρμονίας:
• Σολφέζ
• Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
• Μορφολογία (1 έτος)
• Πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
• Αντίστιξη (1 έτος)
• Χορωδία
• Πρακτικό διδασκαλείο

Για την απόκτηση του πτυχίου της Αρμονίας ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα Αρμονίας, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις. Το πτυχίο Αρμονίας είναι αναγνωρισμένο από το κράτος.