Σχολή ΠΙΑΝΟΥ

piano2Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική , Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (2 έτη), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Χορωδία (3 έτη).

Σχολή ΚΙΘΑΡΑΣ

klasiki1Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική , Κατωτέρα , Μέση, Ανωτέρα.

Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Μουσική Δωματίου (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Χορωδία (3 έτη).

Σχολή ΕΓΧΟΡΔΩΝ

egxorda Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο: Διάρκεια σπουδών:

Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3-4 έτη.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Θεωρία , Σολφέζ , Αρμονία (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορχήστρα , Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Χορωδία (3 έτη).

Σχολή ΠΝΕΥΣΤΩΝ

pneustaΠαιδιά μικρής ηλικίας ξεκινούν με προεισαγωγικά μαθήματα φλογέρας για 1-2 χρόνια.

Φλάουτο:
Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική, Κατωτέρα , Μέση, Ανωτέρα.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Θεωρία, Σολφέζ, Αρμονία (3 τάξεις), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορχήστρα, Χορωδία (3 έτη).

Σχολή ΜΟΝΩΔΙΑΣ

egxorda1Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική, Κατωτέρα , Μέση , Ανωτέρα.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Χορωδία (από Μέση μέχρι το πέρας των σπουδών), Πιάνο (μέχρι Μέση), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορθή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική (3 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη), Χορωδία (3 έτη).