Ακορντεόν

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού.


Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνο (3 Εξάμηνα)
• Χορωδία (3 Έτη)

Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα ακορντεόν, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.

Κλαρινέτο

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνο (3 Εξάμηνα)
• Χορωδία (3 Έτη)

Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα κλαρίνου, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.

Μπαγλαμάς

baglamasΣτο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού.


Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνο (3 Εξάμηνα)
• Χορωδία (3 Έτη)

Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα μπαγλαμά, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.

Μπουζούκι

mpouzoukiΣτο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνο (3 Εξάμηνα)
• Χορωδία (3 Έτη)

Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα μπουζουκιού, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.