ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ


panellinies• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
• Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας
Για την εισαγωγή τους στα ανωτέρω Πανεπιστήμια οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται σε δύο ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων:
• Αρμονία
• Έλεγχος Ακουστικών Ικανοτήτων

 

  •  Οι γνώσεις που απαιτούνται για την Αρμονία είναι αντίστοιχες του τρίτου έτους του Ειδικού Αρμονίας.
  •  Ο έλεγχος ακουστικών ικανοτήτων αφορά την ικανότητα του υποψηφίου στο να αναγνωρίζει ρυθμικά και μουσικά σχήματα (διαστήματα, συγχορδίες, διαδοχή συγχορδιών, ρυθμό και μελωδίες). Η εξέταση πραγματοποιείται με το σύστημα πολλαπλών επιλογών.

Τα μαθήματα γίνονται ατομικά και η συχνότητα εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε υποψηφίου.