ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

mousikosxoleioΈνα εξειδικευμένο τμήμα για την προετοιμασία υποψηφίων που θέλουν να εισαχθούν στα μουσικά σχολεία της χώρας.
Το μάθημα είναι ομαδικό έως 6 μαθητές ανά τμήμα. Η διάρκεια του μαθήματος είναι 60’/εβδομάδα. Τα μαθήματα αυξάνονται σε συχνότητα λίγο πριν τις εξετάσεις.
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις απαιτήσεις τις εξέτασης όπως αυτές προβλέπονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Τομείς μαθήματος:
• Transporto, Απόδοση τραγουδιού σε διαφορετικές τονικότητες.
• Διάκριση τονικού ύψους.
• Ρυθμική αναγνώριση- αντίληψη.
• Μουσική ακρόαση (διάκριση μουσικών φράσεων, ηχοχρωμάτων)
• Παίξιμο μουσικού έργου της επιλογής του υποψηφίου σε όργανο της αρεσκείας του.
Δεκτά γίνονται κατά κανόνα παιδιά της έκτης δημοτικού, αλλά και παιδιά που θέλουν να δώσουν κατατακτήριες στα μουσικά σχολεία μετά την πρώτη Γυμνασίου.