Ακουστική Κιθάρα

akoustiki-LizosΣτο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου, Ακουστική Κιθάρα
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνο (3 Εξάμηνα)
• Χορωδία (3 Έτη)

Το πρόγραμμα διδασκαλίας καλύπτει όλα τα είδη της σύγχρονης μουσικής.

Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα φωνητικής, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.

Φωνητική

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου, Φωνητική
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Τεχνικές

Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνο (3 Εξάμηνα)
• Χορωδία (3 Έτη)

Το πρόγραμμα διδασκαλίας καλύπτει όλα τα είδη της σύγχρονης μουσικής.

Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα φωνητικής, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.

Drums

drumsΣτο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου, Αρμόνιο
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνο (3 Εξάμηνα)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Χορωδία (2 Έτη)


Το πρόγραμμα διδασκαλίας καλύπτει όλα τα είδη της μουσικής.
Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα drums, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.

Ηλεκτρικό Μπάσο

basoΣτο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου, Μπάσου
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνο (3 Εξάμηνα)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Χορωδία (2 Έτη)


Το πρόγραμμα διδασκαλίας καλύπτει όλα τα είδη της μουσικής.
Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα ηλεκτρικού μπάσου, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.

Ηλεκτρική Κιθάρα

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντάσσονται και τα εξής:
• Διδασκαλία Οργάνου, Ηλεκτρική Κιθάρα
• Solfège
• Θεωρία
• Ρυθμός
• Ακουστικές ασκήσεις
• Εισαγωγή στους βασικούς τρόπους ενορχήστρωσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα
• Θεωρία
• Υποχρεωτικό Αρμονίας (3 Έτη)
• Υποχρεωτικό Πιάνου (3’ Εξάμηνα)
• Ιστορία της Μουσικής (2 Έτη)
• Χορωδία (2 Έτη)


Το πρόγραμμα διδασκαλίας καλύπτει όλα τα είδη της μουσικής.
Στα ομαδικά μαθήματα των θεωρητικών της μουσικής και της χορωδίας, τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό σπουδών δίδετε στον σπουδαστή με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας, στα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και περάσει επιτυχώς τις απολυτήριες εξετάσεις.

Περισσότερα Άρθρα...