Τι είναι το Trinity College

Το Trinity College of London είναι ένα διεθνές εξεταστικό κέντρο που παρέχει εξετάσεις αναγνωρισμένες από το 1877. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς, που δημιουργήθηκε με την ενοποίηση δύο κολλεγίων, του Trinity και του Guildhall, σε έναν ενιαίο εξεταστικό φορέα που αποτελεί διεθνές εξεταστικό κέντρο για τη μουσική, το χορό και το θέατρο, με 600.000 εξεταζόμενους ετησίως, σε ένα δίκτυο 60 χωρών.
Έτσι, εκτός από τα ελληνικά πτυχία, οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και αγγλικούς τίτλους σπουδών.

Η συνεργασία με το Trinity College of London στόχο έχει να δώσει ένα παραπάνω εφόδιο και μια μεγαλύτερη προοπτική στις μουσικές σπουδές των μαθητών μας.

Όπως ξέρετε τα Ωδεία υπάγονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Τα πτυχία που δίνει το Υπουργείο είναι μεν αναγνωρισμένα από το κράτος και κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα εντός της ελληνικής επικράτειας όμως δεν έχουν καμία διαβάθμιση. Στην ουσία δηλαδή δεν είναι αναγνωρισμένα εκτός Ελλάδος ως ανώτεροι τίτλοι σπουδών, όπως συμβαίνει σε όλες της Ευρωπαϊκές χώρες, είναι όλα ισότιμα με το απολυτήριο λυκείου. Αυτό δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη καθώς τα πτυχία μουσικής είναι διαβαθμισμένα μέχρι και το επίπεδο του Master.

Στα σύγχρονα και παραδοσιακά όργανα δεν υπάρχει καμία αναγνώριση ή πιστοποίηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα ωδεία για να πιστοποιήσουν τις σπουδές των μαθητών τους να εκδίδουν απλώς βεβαιώσεις σπουδών.
Μέσω της συνεργασίας μας με το Trinity College οι μαθητές μας έχουν πλέον το δικαίωμα να αποκτήσουν αγγλικά πτυχία και διπλώματα στην Ελλάδα. To Trinity College of London ακολουθεί το grade exams system.

• Από την προκαταρτική ως την ανωτέρα υπάρχουν 8 grades.
• Για κάθε grade υπάρχει διαφορετικό βιβλίο με συγκεκριμένα κομμάτια από τα οποία ο ενδιαφερόμενος διαλέγει σε ποια θα εξεταστεί.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Οι μαθητές των κλασικών οργάνων δικαιούνται πιστοποίηση από το ελληνικό Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Παρόλα αυτά επειδή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στην ύλη μπορεί ένας μαθητής, είτε για να έχει ένα τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, είτε διότι θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό, είτε για να έχει ένα πιο ΄΄δυνατό΄΄ βιογραφικό να δώσει εξετάσεις για να αποκτήσει κάποιο δίπλωμα.
Μετά τα grades υπάρχουν διπλώματα που έχουν τις παρακάτω αντιστοιχίες:
• Πρώτο Δίπλωμα: ATCL αντίστοιχο με το 1ο έτος Bachelor
• Δεύτερο Δίπλωμα: LTCL αντίστοιχο με Bachelor
• Τρίτο Δίπλωμα: FTCL αντίστοιχο με Master

Ucas

Τα UCAS είναι ο επίσημος οργανισμός για τη διαχείριση των αιτήσεων προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αγγλίας σε όλους τους τομείς και ειδικότητες. Μέσω των UCAS κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να μάθει από ποια πανεπιστήμια προσφέρονται τα προγράμματα σπουδών που επιθυμεί και να κάνει αίτηση προς τα Πανεπιστήμια της αρεσκείας του. Είναι κάτι σαν τα δικά μας μόρια. Η σημαντική όμως διαφορά είναι ότι δεν αφορούν μόνο σπουδές γύρω από τη μουσική αλλά οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο (οικονομικά, ιατρική κτλ).


Στο Trinity College of London τα UCAS μετράνε στα grades 6,7,8.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ UCAS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ
               ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ       ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

ΒΑΘΜΟΣ Grade 6 Gr 7 Gr 8 Grade 6 Gr 7 Gr 8
Distincion 45 60 75 15 20 30
Merit 40 55 70 10 15 25
Pass 25 40 55 5 10 20

Διαδικασία εξετάσεων

• Στις εξετάσεις είναι παρόντες ο μαθητής που εξετάζεται με τον εξεταστή ο οποίος είναι ορισμένος από το κολλέγιο και είναι κατά βάση Βρετανός. Οι εξετάσεις γίνονται στα αγγλικά. Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν γνωρίζει αγγλικά μπορεί να παρευρεθεί μεταφραστής.
• Ο σπουδαστής εξετάζεται σε τρία κομμάτια της ύλης, παίζει δύο κλίμακες με τα arpeggio τους και απαντάει σε θεωρητικές και ακουστικές ερωτήσεις.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις των οργάνων γίνονται μία φορά το χρόνο, μέσα Μαΐου με τέλη Ιουνίου. Οι αιτήσεις γίνονται από αρχές Οκτωβρίου έως τέλος Νοεμβρίου.

Εξέταστρα
Να σημειωθεί ότι η συνεργασία δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αλλαγή στα ετήσια δίδακτρα του μαθητή. Η μόνη οικονομική υποχρέωση που προκύπτει (για τους μαθητές οι οποίοι θα δώσουν εξετάσεις) είναι τα εξέταστρα τα οποία πηγαίνουν απευθείας στο κολλέγιο.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Trinity College London μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.trinitymusicgreece.com

Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Ωδείου.