Διαδικασία εξετάσεων

• Στις εξετάσεις είναι παρόντες ο μαθητής που εξετάζεται με τον εξεταστή ο οποίος είναι ορισμένος από το κολλέγιο και είναι κατά βάση Βρετανός. Οι εξετάσεις γίνονται στα αγγλικά. Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν γνωρίζει αγγλικά μπορεί να παρευρεθεί μεταφραστής.
• Ο σπουδαστής εξετάζεται σε τρία κομμάτια της ύλης, παίζει δύο κλίμακες με τα arpeggio τους και απαντάει σε θεωρητικές και ακουστικές ερωτήσεις.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Οι εξετάσεις των οργάνων γίνονται μία φορά το χρόνο, μέσα Μαΐου με τέλη Ιουνίου. Οι αιτήσεις γίνονται από αρχές Οκτωβρίου έως τέλος Νοεμβρίου.

Εξέταστρα
Να σημειωθεί ότι η συνεργασία δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αλλαγή στα ετήσια δίδακτρα του μαθητή. Η μόνη οικονομική υποχρέωση που προκύπτει (για τους μαθητές οι οποίοι θα δώσουν εξετάσεις) είναι τα εξέταστρα τα οποία πηγαίνουν απευθείας στο κολλέγιο.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Trinity College London μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.trinitymusicgreece.com

Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Ωδείου.