ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Οι μαθητές των κλασικών οργάνων δικαιούνται πιστοποίηση από το ελληνικό Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Παρόλα αυτά επειδή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στην ύλη μπορεί ένας μαθητής, είτε για να έχει ένα τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, είτε διότι θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό, είτε για να έχει ένα πιο ΄΄δυνατό΄΄ βιογραφικό να δώσει εξετάσεις για να αποκτήσει κάποιο δίπλωμα.
Μετά τα grades υπάρχουν διπλώματα που έχουν τις παρακάτω αντιστοιχίες:
• Πρώτο Δίπλωμα: ATCL αντίστοιχο με το 1ο έτος Bachelor
• Δεύτερο Δίπλωμα: LTCL αντίστοιχο με Bachelor
• Τρίτο Δίπλωμα: FTCL αντίστοιχο με Master