Τι είναι το Trinity College

Το Trinity College of London είναι ένα διεθνές εξεταστικό κέντρο που παρέχει εξετάσεις αναγνωρισμένες από το 1877. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς, που δημιουργήθηκε με την ενοποίηση δύο κολλεγίων, του Trinity και του Guildhall, σε έναν ενιαίο εξεταστικό φορέα που αποτελεί διεθνές εξεταστικό κέντρο για τη μουσική, το χορό και το θέατρο, με 600.000 εξεταζόμενους ετησίως, σε ένα δίκτυο 60 χωρών.
Έτσι, εκτός από τα ελληνικά πτυχία, οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν και αγγλικούς τίτλους σπουδών.

Η συνεργασία με το Trinity College of London στόχο έχει να δώσει ένα παραπάνω εφόδιο και μια μεγαλύτερη προοπτική στις μουσικές σπουδές των μαθητών μας.

Όπως ξέρετε τα Ωδεία υπάγονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Τα πτυχία που δίνει το Υπουργείο είναι μεν αναγνωρισμένα από το κράτος και κάθε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα εντός της ελληνικής επικράτειας όμως δεν έχουν καμία διαβάθμιση. Στην ουσία δηλαδή δεν είναι αναγνωρισμένα εκτός Ελλάδος ως ανώτεροι τίτλοι σπουδών, όπως συμβαίνει σε όλες της Ευρωπαϊκές χώρες, είναι όλα ισότιμα με το απολυτήριο λυκείου. Αυτό δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη καθώς τα πτυχία μουσικής είναι διαβαθμισμένα μέχρι και το επίπεδο του Master.

Στα σύγχρονα και παραδοσιακά όργανα δεν υπάρχει καμία αναγνώριση ή πιστοποίηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα ωδεία για να πιστοποιήσουν τις σπουδές των μαθητών τους να εκδίδουν απλώς βεβαιώσεις σπουδών.
Μέσω της συνεργασίας μας με το Trinity College οι μαθητές μας έχουν πλέον το δικαίωμα να αποκτήσουν αγγλικά πτυχία και διπλώματα στην Ελλάδα. To Trinity College of London ακολουθεί το grade exams system.

• Από την προκαταρτική ως την ανωτέρα υπάρχουν 8 grades.
• Για κάθε grade υπάρχει διαφορετικό βιβλίο με συγκεκριμένα κομμάτια από τα οποία ο ενδιαφερόμενος διαλέγει σε ποια θα εξεταστεί.